En konsultchef besöker Er för att göra en behovsanalys och en kravprofil samt gå igenom leveransvillkor för att därefter lämna en offert.

I mån av Er tid vill vi helst genomföra detta besök innan Ni beställer personal för att utvärdera Ert behov med hjälp av en behovsanalys och för att därefter gemensamt sätta ihop en kravprofil rörande formella behörigheter, den inhyrdes personliga egenskaper och de förväntningar som Ni har på oss.

Vi vill gå igenom våra leveransvillkor som baseras på ABPU10 /ABPR10*